มือใหม่ SEO มาทำความเข้าใจ Page Speed กันเถอะ

Page speed เป็นปัจจัยหนึ่งในการให้คะแนนของGoogle  แล้ว Page Speed คืออะไร ปรับแต่งได้หรือไม่แล้วมีปัจจัยอะไรในการคิดค่าของความเร็ว เราลองมาดูกันครับ

ค่า Page Speed คือ ค่าความเร็วของการโหลดหน้าเว็บไซต์ โดยต้องเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือท่าง Google จึงให้คะแนน และการโหลดเว็บไซต์นั้นคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน

ปัจจัยที่ใช้วัดความเร็วหลักๆ มีอยู่ 3 ส่วน ด้วยกันคือ

Request คือ การเรียกขอใช้งานต่างๆ ในการแสดงผลเว็บไซต์ เช่น ภาพ, Css , script ต่างๆ หรือ JQuery

Load Time  คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการโหลดทั้งหมดต่อหน้าโฮมเพจนั้น

Page size คือ ขนาดของไฟล์ทั้งหมดในการโหลดหน้าเพจนั้น

ที่กล่าวมานี้คือ ปัจจัยหลักในการวัดความเร็วและให้คะแนน

แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เว็บไซต์โหลดได้ช้า เราลองมาดูกันนะครับ

Server  ไม่มีประสิทธิภาพ คือการทำงานที่หนักเกินไปของ Server อาจเนื่องมาจากจำนวนการแชร์เว็บไซต์ (Share Host) บนที่มากเกินไปของ Server

Script Code ต่างๆ ที่รันอยู่บนเว็บไซต์ มีมากเกินไป ทำให้ต้องเรียกใช้ script นั้น ต้องมีความรู้เรื่อง Coding ที่ใช้แต่งscript  ต่างๆ

Network  โดยเน้นเรื่องหลักคือ  Bandwidth(ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูลของอินเตอร์เน็ต Hosting) ของ Server ที่มีค่า Download และ Upload ต่ำ

 

มือใหม่ ทำ seo อย่างเราต้องรู้ว่าการทำเว็บไซต์ให้มีค่า Page speed  ที่มีคะแนนที่ดีน้นต้องปรับทั้งปัจจัยภายนอก คือ ทางด้าน Server หรือ Host ที่เราใช้  และ ปัจจัยภายในคือ การทำเว็บไซต์ การ optimize image  การดูเรื่อง script code ต่างๆ ว่าถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน หรือไม่  

ต่อมาเราลองมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วเว็บไซต์กัน  ว่าหลักๆ เค้าใช้ Tool ตัวไหนกันบ้าง และแต่ละตัวเป็นอย่างไร

Google’s Page Speed Insights

Google’s Page Speed Insights  คือ เครื่องมือช่วยตรวจสอบความเร็วของหน้าเว็บไซต์รวมถึงมีคำแนะนำในการปรับปรุงให้ด้วย

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

url ของ googlepagespeed insights

กรอก url  ที่ต้องการ  กด ปุ่ม วิเคราะห์  (analyze)

แสดงผลการวิเคราะห์ หน้าจอ Mobile

pagespeed แสดงผลคะแนนมือถือ

แสดงผลการวิเคราะห์ หน้าจอ Desktop

google pagespeed แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Google’s Page Speed Insights   นอกจากจะให้ผลวิเคราะห์เป็นคะแนนแล้ว ยังให้คำแนะนะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์อีกด้วย เช่น

  • รูปที่ใหญ่จนเกินไป
  • ไม่มีการบีบอัดหรือย่อขนาดไฟล์ต่างๆ
  • ไม่กำหนดข้อมูลของ Cache

การวิเคราะห์ เว็บไซต์ที่ให้เรารู้ว่าส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงของเว็บไซต์ของเรา เพื่อจะทำให้ได้คะแนนในเกณฑ์ดีขึ้น

นอกจาก เครื่องมือดังกล่าวแล้วยังมี อีก  2 ตัวที่นิยม มานำเสนอครับ  คือ  GTMetrix กับ Pingdom

2 เว็บนี้ GTMetrix.com กับ Pindgom จะให้คะแนนต่างจาก Google PageSpeed Insights เล็กน้อย โดยนอกจากจะมีการวัดไปที่คะแนนหรือที่เรียกว่าเกรดแล้ว จะวัดที่ความเร็วที่ละเอียดแบบเป็น milisecond  เนื่องจากว่าเว็บไซต์เหล่านี้นั้นจะทำการทดสอบเว็บด้วยเซิฟเวอร์ที่กระจายอยู่ตามตำแหน่งต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นเว็บเหล่านี้ก็มักจะนำเอาการทำ  CDN หรือ Content Delivery Network มาคำนวณเพื่อให้คะแนนอีกด้วย มีผลโดยตรงกับเวลาที่ใช้ในการทดสอบ โดยถ้าเราใช้ CDN เว็บของเราก็จะโหลดจาก Server ที่ใกล้กับสถานีที่ทำการทดสอบมากที่สุด ดังนั้นเว็บที่ไม่ได้ใช้ CDN นอกจากจะได้คะแนนน้อยกว่าแล้วก็ยังจะใช้เวลาในการโหลดมากกว่าอีกด้วย  เน้นผู้ที่ทำเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ

ส่วนพวก CDN (Content Delivery Network ) ฟรี ที่แนะนำเช่น  CloudFlare

แต่ถ้าเว็บของเราใช้ Jetpack ก็สามารถใช้ตัว Photon  ซึ่งเป็น CDN แบบเฉพาะรูปภาพ ของ WordPress ได้ครับ  โดย Photon จะทำการเสริฟรูปภาพผ่านเครือข่ายของ WordPress แทน นั่นเอง

 

GTMetrix

gtmetix แสดงผลคะแนนและเกรดเว็บไซต์

Pingdom

Pingtool เครื่องมือวิเคราะห์ผลของเว็บไซต์

สรุปมือใหม่ seo  จำเป็นต้องรู้เรื่อง  เว็บ Speed Test ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, GTMetrix, Pingdom ต่าง

เพื่อเป็นตัวช่วยในการเป็นไกด์ให้เราเห็นว่าเราควรจะปรับปรุงเว็บในส่วนไหนบ้างเพื่อให้เว็บนั้นเร็วขึ้น  ส่วนตัวแล้วคิดว่า แต่ละเว็บนั้นมีโครงสร้างไม่เหมือนกัน ธีมและปลั๊กอินต่างๆ ไม่เหมือนกัน ทำให้มีการสร้าง JavaScript และ CSS ที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำแล้วเห็นผลกับเว็บหนึ่งก็อาจจะเห็นผลที่ต่างกันกับเว็บของเพื่อนๆ นะครับ บางเว็บแค่  Activate ปลั๊กอิน Autoptimize ก็พังแล้ว  ผมเคยทำกับเว็บหนึ่ง ปรากฏว่าล้มทั้งกระดานครับ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแบบของใครคนดังคนหนึ่งให้เหมือนทุกอย่าง แต่กลับต้องปรับแต่งและทดลองดูว่าเหมาะสมกับเว็บของเราแค่ไหน ปรับได้สุดแค่ไหนไม่พัง เพราะต่อให้คะแนนดี แต่เว็บแสดงผลไม่ได้ตามที่ต้องการ ก็ไร้ประโยชน์ ไกด์มีไว้ช่วยเรามือใหม่ที่หัด ทำ seo อยู่แล้วครับ